Liderlik

Manager as Leader (Yöneticilik Becerileri Programı)

Bu program uzmanların yöneticilik yetkinliklerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Kendini Tanı ve Yönet, İlişkilerini Yönet, İşini Yönet başlıkları altında 3 Modül ve modüller arası bültenlerden oluşmaktadır. Öğrenilenlerin hayata geçirildiği ve içselleştirildi bir yapıyı benimser.Bu program isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak diğer yönetici yetkinlikleri programları ile desteklenmektedir

1. SOSYAL STİLLER İLE İLİŞKİ YÖNETİMİ

As Leader Liderlik Okulu, sosyal stillerin yaratıcısı Tracom Group International’ın Türkiye temsilcisidir. Bu program yıllardır Türkiye’de çok sayıda şirketin yönetici ve müşteri ilişkilerinde çalışanları tarafından alınmış, müşteri memnuniyeti, iş yerinde iletişim ve ilişkilerde kolay öğrenilen, verimli ve olumlu ilişkiler geliştirmede etkili sonuç veren 2 veya 2+1 günden oluşan bir programdır. Bu program ile farklılıkları anlamayı, yönetmeyi, çalışanlar arasında ortak bir dil ve anlayış oluşturmayı, iç ve dış müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayarak müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

Web tabanlı ölçümlemesi ile kişinin algıladığı stilini, diğerleri tarafından algılanan stili, öz stili ve çok yönlülüğü 360 derece ölçümlenebilmektedir.

2. DAVRANIŞSAL DUYGUSAL ZEKA

Davranışsal Duygusal Zeka programları , Tracom Group tarafından geliştirilmiş, Tracom Group’un Türkiye temsilcisi olan As Leader Liderlik Okulu’nun, sertifikalı yetkin eğitimcileri tarafından verilmektedir. Bu program ile amaçlanan; duygularını bilen, kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayıp yönetebilen, stres ile baş edebilen, kişi yerine soruna ve çözüme odaklanan öz güveni, duygusal farkındalığı ve iç motivasyonu yüksek çalışanlar ve yöneticiler yetiştirmektir.

3. ESNEK ZİHİN, KIVRAK ZEKA

Tracom Group tarafından geliştirilmiş, Tracom Group’un Türkiye temsilcisi olan As Leader Liderlik Okulu’nun , sertifikalı yetkin eğitimcileri tarafından verilmektedir.2 veya 2+1 günlük bu program ile kişinin kendinin ve ortamın ihtiyacını o anda okuma ve bu ihtiyaç doğrultusunda bilinçli seçim yaparak anında harekete geçebilme yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

4. TAKDİR, GERİ BİLDİRİM VE İLERİBİLDİRİM

İnsanın 2 temel ihtiyacı, fark edilmek ve değer verilmektir. Bu iki ihtiyacın karşılıklı olarak giderilmesi verimli ilişkilerin temelini oluşturur. Bu temel ihtiyacın giderilmesinde takdir en güçlü araçtır. 2 günlük bu program ile takdir yöntemleri ile motivasyonun, bağlılığın, sorumluluğun artırılması ayrıca geribildirim alma ve verme becerisi geliştirilerek, ileribildirimlerle kişiyi ve çalışanlarını gelişiminlerinde bir adım öteye taşımayı hedeflemektedir.

5. MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri stillerini tanıma, ihtiyaçlarını belirleme, karşılayabilme ve yönetmenin yöntemlerinin öğretildiği bu program ile, iç ve dış müşteri bağlılığını artırmak, olumlu ilişkileri sürdürülebilir kılmak ve ilişkileri daha verimli hale getirmek hedeflenmektedir. 2 günden oluşan bu program organizasyonların müşteri kültürü ile ilişkili olarak, ihtiyaçları doğrultusunda, organizasyon için en verimli şekilde yapılandırılarak verilmektedir.

Bunların dışında As Leader Liderlik Okulu'nun yönetici yetkinliklerini geliştirmek üzere uluslararası iş ortaklarıyla iş birliği içinde hazırlanmış destekleyici programlarımız bulunmaktadır.

" Değiştiremeyeceklerinle savaşmaktansa,
değiştirebileceklerine barışmak liderliğini güçlendirir. "

- Vedat Erol -

REFERANSLAR