Liderlik

Leader as Leader

Leader as Leader programının temelini “Liderliğin Basamakları” modelimiz yansıtmaktadır. Uluslararası iş ortaklarımızın bilgi ve deneyim birikimi ile hazırlanmış, Türk kültürüne uyarlanmış, koçluk ve takip programları ile davranışa dönüştürülüp, hayata geçirilmesini kolaylaştıran modüllerden oluşan bir yönetici gelişim programıdır.

Liderliğin İçsel Oyunu, Koçvari Liderlik, Vizyoner Liderlik, Global Liderlik, isimlerinde toplam 4 modülden oluşur. Tüm modüller organizasyonların ihtiyacına göre yeniden yapılandırılabilir esnekliktedir.

Her yönetici adayının, yöneticinin liderlik basamaklarını yaşayarak ve uygulayarak yükseldiği bir gelişimi hedefleyen model yüksek performanslı takımlara ve liderliğe ulaşmayı sağlayan derin uluslar arası ve ulusal bilgi ve birikimin ürünüdür.

Korkudan daha güçlü tek duygu umuttur.

- Vedat Erol -

REFERANSLAR