Yüksek Performanslı Takım Lideri

Yönetici pozisyonunda çalışanların yönettikleri bir grup profesyonelden yüksek performanslı bir takım oluşturabilmeleri için öğrenmeleri gereken liderlik ve takım koçluğu araçlarını öğreten bir liderlik programıdır

Yüksek Performanslı Takım Lideri

Yüksek Performanslı Takım Lideri

Hızlı ve çoğu zaman yoğun baskı altında, belirsizlik ve karmaşayı yönetmek durumunda kalan liderlerin bireysel başarılarını destekleyen bir takımla birlikte yüksek performansa ulaşma ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır.

Bu programın amacı organizasyonun yönetici konumuna getirdiği, işinde bireysel başarısını kanıtlamış yöneticilerin, bir lider olarak, değişerek ve gelişerek daha yüksek performanslı bir takıma liderlik edebilmelerini sağlamaktır. Bu amaca yönelik geribildirim verme, geribildirim isteme ve alma dahil, liderlik ve takım koçluğu araçlarını öğrenen yöneticiler insana ve ilişkiye odaklanarak, var olan yüksek insan potansiyelin performansa dönüşmesini sağlamaktır.

Bu program iş yerine yansıyan davranışsal değişiklikleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış ve uygulanmış bir liderlik programıdır. Takım lideri birlikte çalıştığı insanlarla yüksek performanslı bir takım olmanın değerinin farkına vardığı gibi, bunu nasıl yapabileceğinin liderlik araçlarını öğrenir ve daha sonrasında kendisine gönderilen ödev içeren bültenlerle bunları uygulamaya geçirir.

Takip gününe öğrendiklerini uygulamış olarak gelirler. Ayrıca, öğrendiklerini iş yerine yansıtmak üzere projeler geliştirirler. Takip gününde bu projelerin taahhütleri alınır. Daha sonra ise projelerin takibi için yüz yüze ya da tele-sınıflar ile verilen sözlerin takibi yapılır.

İş yerinde projeler oluşturan takım liderleri, takım koçluğu ve liderlik uygulamaları içeren bu programdan sonra ortak bir vizyonu olan, ortak değerlerinin farkında ve değerlere sahip çıkan takımlarla daha yüksek performansa ulaşmak üzere öğrendiklerini yaşama geçirirler. Takımlarının güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin farkına varırlar. Böylece, güven ve cesaretle yüksek performanslı bir takım olarak büyük başarılara imza atabilirler.