Coaching

Koçluğun Yararları

Coaching

Profesyonel ve işini uluslararası standartlarda yapan koçların vereceği koçluk yaşamı yeniden keşfetme ve anlamlandırma yolculuğunda yeni ufuklar açar Koçluk: (ICF) Uluslar arası koçluk federasyonuna göre “Koçluk alanın kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğuran, yaratıcı yöntemlerle birlikte hareket etmektir.”


Koç bu süreçte mahremiyet, güven, saygı ve mesleki etik gereği koçluk alan hakkında öğrendiği özel sırları büyük bir özenle korur. Koçluk danışmanlık, psikolojik danışmanlık, terapi, tavsiye verme veya eğitimcilik değildir. Koçluk yüz yüze ya da internet iletişim araçları aracılığı ile düzenlenen hedeflere, yeni projelere, profesyonel ya da özel aile ve ilişkilere kadar birçok alanda alınan bir hizmettir

 

Koçluğun uluslar arası standartlarda ve profesyonelce yapılması büyük önem taşır; Koçluk alan kişinin olduğu yerden olmak istediği yere gitmesi için karşılıklı anlaşmaya dayanan tamamen etkileşimli bir gelişim ve değişim sürecidir. Tanımlanan ve arzu edilen değişim kişisel ya da profesyonel bir alanda olabilir. 

 

Koç bu süreç içinde uzman iletişim becerileri olan derin dinleme, yansıtma, geribildirim verme, iç görü kazandırmak için sorgulama, seçeneklere cesaretlendirme, güçlü yönlerini keşfederek seçimlerini gözden geçirme, düşünme ve karar verme stillerinin farkına vardırma, eylem planı oluşturma ve harekete geçirerek takip etme becerilerini kullanır.

 

Koçluğun Genel Yararları

Ø  Koçluk süreci seçilen değişim yönünde güçlü bir destek sağlar. 

Ø  Koçluk alanın hedefine odaklanmasını ve seçeneklerinin farkına varmasını sağlayarak gelişimini hızlandırır

Ø  Koçluk alanın yaşam ve kariyerinden duyduğu doyumu artırır

Ø  Koçluk alanın değerlerini, vizyonunu, yaşam amacını, güçlü yönlerini keşfetmesini sağlar

Ø  Daha dengeli ve anlamlı özel ve iş yaşamına kavuşmasını sağlar

Ø  Kişilerarası etkileşim ve iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.

Ø  Değerleri ve seçimleri arasındaki ilişkiyi keşfeder

Ø  Değerleri ile ilişkili geribildirim alır, gönlündeki ve aklındaki amaçları gerçekleştirmeye başlar

Ø  Şu anda bulunduğu noktayı ve hedeflediği yere ulaşmak için göze alabileceklerini sorgulamaya başlar 

Ø  Hedeflerine duyduğu bağlılık ve yön duygusu pekişir

Ø  Eylem planı ve değişim sonucunda öğrenir

Ø  Kendi kör noktalarını keşfeder, kendisi, çevresi ve ilişkilerine yönelik farkındalık kazanır

Ø  İş ve yaşamdaki etkisi artar

 

REFERENCES