Leadership Journey

İş Dünyasına Lider Yetiştiren ProgramLeadership Journey her biri 4 gün süren, 3 ayrı modülden oluşan çok özel, de neyimsel öğrenmeyi temel alan, bir lider gelişim programıdır. Ruh, beden, duygu ve zihin bütünlüğüyle yaşamının ve işinin liderliğini ele almayı hedefleyen bu programla, katılımcıların liderlik potansiyellerini performansa çevirmeleri ve liderlik ettikleri insanlar üzerindeki etkilerini artırmayı amaçlanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.asleader.com

Leadership Journey

Leadership Journey

• Liderlik potansiyelini performansa çevrilmesi, • Liderlik potansiyelini yaşama geçirmek için bireysel araçların kullanımı, • Diğer insanlar üzerindeki liderlik etkisinin artırılması, • Geribildirim ve ileri bildirim alma ve verme becerilerinin öğrenilmesi, • Liderin kendi liderlik gelişim alanları ile ilgili ihtiyaçlarının farkına varması, • Güçlü yönlerinin farkındalığı. Güçlü yönleri kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi, • Liderliğin önündeki engel ve gölgelerin farkındalığı • Ruh, beden, duygu ve düşüncede liderliğin keşfi • Sınırlayıcı düşünce, duygu ve inançların keşfedilmesi. En üst düzeyde liderlik performansına erişebilmek için engellerin temizlenmesi) • Bugün ve Yarın Neye İhtiyaç Olduğu Konusunda Derin Farkındalık yaşanması • Vizyonun ve Hedeflerin Belirlenmesi • Güven, Cesaret, Eylem ve Sorumluluk Düzeylerinin Yükseltilmesi